ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Σκοπός αυτής της πολιτικής

1.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την εταιρία ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ. Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.
1.2. Επίσης, η Πολιτική περιγράφει ενδεικτικά τα μέτρα ασφαλείας που η εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για ενέργειες στις οποίες η εταιρεία δεν θα προβεί.

2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

2.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων-EU General Data Protection Regulation (GDPR)-Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679 (ο οποίος θα καλείται στο εξής ως ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις.
2.2. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
2.3. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ. Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά, αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχετε.

3. Δέσμευση της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ

3.1. Στη ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ θεωρούμε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους, και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
3.2. Οι προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ και τους υπαλλήλους της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσει καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση των κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι παροχείς υπηρεσιών της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.
3.3. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής από τον εκάστοτε πελάτη/χρήστη, δύναται η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ να διαβιβάσει δεδόμενα σας (όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο ή το e-mail σας) αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένους συνεργάτες, χορηγούς και στρατηγικούς εταίρους της, στα πλαίσια της παροχής καλύτερης και πιο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης σας πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ξενοδοχείο, καθώς και μετά από αυτήν για προωθητικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας των τελευταίων μαζί σας.
3.4. Θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων πελατών-χρηστών μας έχουν αποδεχτεί την παρούσα Πολιτική.

4. Τι είδους δεδομένα συλλέγει η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ

4.1. Όσες πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των «προσωπικών δεδομένων» του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από τη ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητά.
4.2. Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: Δεδομένα Ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου. Δεδομένα Επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου. Δεδομένα Συναλλαγών: ΑΦΜ, είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεδομένα συμβατικής Σχέσης: Συμβατικά έγγραφα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης. Δεδομένα Συναλλακτικής Συμπεριφοράς: Πληροφορίες που αφορούν ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, έρευνες.
4.3. Δεν συλλέγουμε, ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα των πελατών μας. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν στο πρόσωπό του ή σε τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στην ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Στη ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης τους.
4.4. H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ.
4.5. Στη ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ δύναται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:
4.5.1. δεδομένα επικοινωνίας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε ερωτήσεις ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ.
4.5.2. δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν προβαίνετε σε κράτηση δωματίου ή θέση στο εστιατόριο ανεξαρτήτως του μέσου δια του οποίου αυτή πραγματοποιείται (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά μέσω της υποδοχής πελατών κλπ).
4.5.3. δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν στα πλαίσια της χρήσης των υπηρεσιών τρίτων εντός του χώρου του ξενοδοχείου
4.5.4. δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν συνάπτετε μαζί μας σύμβαση για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών από την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ.
4.5.5. δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ.
4.5.6. από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
4.6. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε τα τηλεφωνικά της κέντρα ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευθούν, με σκοπό την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

5. Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά δεδομένα η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ

5.1. Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
5.1.1. Συναλλαγές: Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα για εισιτήρια, κάρτες διαρκείας κ.λπ.
5.1.2. Διαφήμιση/Μάρκετινγκ: Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με διαγωνισμούς, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών και χορηγών.
5.1.3. Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: Τις πληροφορίες αυτές η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.
5.1.4. Νόμιμη χρήση: Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, χορηγεί και εν γένει επεξεργάζεται και τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

6. Χρήση των πληροφοριών

6.1. Οι πληροφορίες που παρέχετε στην ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ ή τα οποία η ίδια η εταιρία κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για:
6.1.1. την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις.
6.1.2. να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που σας έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία στο παρελθόν, σας παρέχονται τώρα ή θα σας παρασχεθούν στο μέλλον.
6.1.3. για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών.
6.1.4. για να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και,
6.1.5. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.

7. Διατήρηση-Αποθήκευση δεδομένων

7.1. Στη ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ διατηρούμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία, την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική και/ή φορολογική νομοθεσία, οι διάφορες σχετικές διατάξεις κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και αποτυπώνονται σε έγγραφες συμφωνίες, συμβάσεις και την σχετιζόμενη με την εκτέλεση σύμβασης ή την διενέργεια εμπορικής συναλλαγής ηλεκτρονική αλληλογραφία, αποθηκεύονται για διάστημα 20 ετών σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στο νομικό τμήμα, στο τμήμα πωλήσεων/συμβάσεων και στο λογιστήριο της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου παρέχει άμεσα ή έμμεσα τις ανωτέρω υπηρεσίες ή συνεπικουρεί τα εν λόγω τμήματα κατά την εκτέλεση του έργου τους ή παρέχει υπηρεσίες management σε μας.

8. Cookies και Webbeacons

8.1. Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.
8.2. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι επισκέπτες του ιστοτόπου της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας. Ειδικότερα τα ήδη των cookies που χρησιμοποιούμε είναι:
8.2.1. Remarketing Cookies (Facebook Pixel, AdWorks): Eμφανίζει διαφημίσεις σε άτομα που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό σας ή έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή σας για κινητά. Για παράδειγμα, όταν οι χρήστες εγκαταλείπουν τον ιστότοπό μας χωρίς να επιλέξουν κάτι, το επαναληπτικό μάρκετινγκ μας βοηθά να επανασυνδεθούμε μαζί τους προβάλλοντας σχετικές διαφημίσεις στις διαφορετικές συσκευές τους.
8.3. Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο («Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).
8.5. Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία; Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ. Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
8.6. Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα/υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ.

9. Πιστωτικός έλεγχος

9.1. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κάνει ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν αιτείστε να απολάβετε μία υπηρεσία ή να λάβετε ένα προϊόν. Αν αυτό ισχύει, τότε θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ ή την εταιρεία η οποία θα εκτελεί την επεξεργασία.

10. Λήψη Βιογραφικού Σημειώματος.

10.1. Τα δεδομένα από το Βιογραφικό Σημείωμα και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα τα συλλέγει η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ απευθείας και μόνον από τον ενδιαφερόμενο προς σύναψη συνεργασίας, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του/της για τη συγκεκριμένη συνεργασία. Επιπροσθέτως, να σημειωθεί ότι με την (οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό) κατάθεση/αποστολή των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται στο παραπάνω Βιογραφικό Σημείωμα και στα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος συναινεί στη συλλογή, στην αποθήκευση, στη χρήση, στην επεξεργασία και στη διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναλύονται στην παρούσα ενημέρωση. Για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερόμενου εκ του υποβαλλόμενου Βιογραφικού Σημειώματος, η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα.
10.2. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκ του Βιογραφικού Σημειώματος έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ ή/και το προσωπικό τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών (πχ “Εκτελούντων την Επεξεργασία”), με τις οποίες έχει συμβληθεί η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις. Τα στοιχεία (τυχόν να) επεξεργάζονται από την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ και αποστέλλονται στις ενδιαφερόμενες-διαφημιζόμενες εταιρείες. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά δεδομένα από την συλλογή και επεξεργασία του Βιογραφικού Σημειώματος, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω για της ανάγκες της προς κάλυψη θέσης και της διαδικασίας επιλογής και λόγω της νομιμοποιητικής βάσης του άρθρου 6 παρ.1β' του ΓενΚαν. Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αποκλειστικά για τις ανάγκες της συνεργασίας τους με την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ.
10.3. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από τον ενδιαφερόμενο, στο πλαίσιο αποστολής ή κατάθεσης του Βιογραφικού Σημειώματος, σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόθεση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (“Υποκείμενο των Δεδομένων”), ο έλεγχος των προσόντων του πριν από τη σύναψη της σύμβασης (6.1β' ΓενΚαν), η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση συνεργασίας με την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ ή στις συνεργαζόμενες- εταιρίες, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ. Επίσης, η κατάταξή του ενδιαφερόμενου σε προγράμματα της εταιρίας, η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ και του «Υποκειμένου», η χρήση των δεδομένων (πχ φωτογραφιών) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας για προβολή των ενεργειών της. Είναι σαφές ότι, εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταταχθεί σε προγράμματα της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, οι φωτογραφίες που έχει υποβάλει ή έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια των προγραμμάτων αυτών θα χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λογαριασμό της. Η επεξεργασία αυτή γίνεται από την εταιρία μόνον για τους αναφερόμενους σκοπούς και δεν επεκτείνεται σε άλλο σκοπό επεξεργασίας.
10.4. Εφόσον έχει ληφθεί επιπλέον και η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προς συνεργασία, τα δεδομένα του Βιογραφικού Σημειώματος θα αποθηκεύονται από την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ για σκοπούς μελλοντικής χρήσης/αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων θέσεων συνεργασίας με την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, για μία περίοδο 24 μηνών μετά την υποβολή τους και μετά θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Εφόσον δεν έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, τα δεδομένα του Βιογραφικού Σημειώματος, μετά την κάλυψη της σχετικής θέσης απασχόλησης, για την οποία ο ενδιαφερόμενος απέστειλε ή κατέθεσε το σημείωμα αυτό, θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφαλή τρόπο και μέσα σε χρονικό διάστημα 1 μηνός από την κάλυψη της θέσης, εκτός εάν η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί. Αυτό το τελευταίο συμβαίνει στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος τελικά συνεργαστεί με την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, οπότε το Βιογραφικό Σημείωμα, τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα (φωτογραφίες κλπ) θα διατηρούνται για όσο διάστημα η σύμβαση έργου ή εργασίας ή η συνεργασία θα είναι ενεργή. Επίσης και όσα επιπλέον στοιχεία ζητηθούν και είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της ασφαλιστικής-φορολογικής νομοθεσίας θα επεξεργάζονται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται ευθέως με την συνεργασία του ενδιαφερόμενου. Μόλις λυθεί ή λήξει η περίοδος συνεργασίας, αυτά θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η νομοθεσία και για το μέγιστο χρονικό διάστημα της παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και στη συνέχεια θα καταστραφούν/διαγραφούν με ασφαλή τρόπο.

11. Αποκάλυψη πληροφοριών

11.1. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής από τον εκάστοτε πελάτη/χρήστη, δύναται η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ να διαβιβάσει δεδόμενα σας (όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο ή το e-mail σας) αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένους συνεργάτες, χορηγούς και στρατηγικούς εταίρους της, στα πλαίσια της παροχής καλύτερης και πιο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης σας πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ξενοδοχείο, καθώς και για προωθητικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας των τελευταίων μαζί σας.
11.2. Σε καμία περίπτωση δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.
11.3. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας και/ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

12. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας

12.1. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, Πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.
12.2. Στη ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.
12.3. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα αυτά.
12.4. Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
12.5. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

13. Πρόσβαση στο lnternet

13.1. Εάν επικοινωνήσετε με την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας,
13.2. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλή εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.
13.3. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας, που είναι πέρα από τον έλεγχο της.
13.4. Πολιτική απορρήτου και παιδιά: Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας ή / και η δυνατότητα για την παραλαβή βραβείων, δειγμάτων προϊόντων ή άλλες δώρων μπορεί να περιορίζεται σε χρήστες κάτω από μια ορισμένη ηλικία. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας και να εφαρμόσουμε αυτούς τους περιορισμούς ηλικίας.
13.5. Διευθύνσεις IP: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την σελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους.
13.6. Πρόσβαση στο Λογαριασμό: Εφόσον εισέρχεστε στις Υπηρεσίες μας μέσω προσωπικού λογαριασμού, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι να πατήσετε «Αποσύνδεση» από το λογαριασμό σας. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή μοιράζεστε τη συσκευή σας με άλλο χρήστη, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε και να σβήνετε τα cookies από τη συσκευή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ώστε να προστατεύσετε το λογαριασμό σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αλλιώς, κάθε άλλος χρήστης της συσκευής θα μπορεί να δει και να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
13.7. Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας: Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
13.8. Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.
13.9. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων: Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail και να μην μας αποκαλύπτετε μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται παραπάνω

14. Η παρακολούθηση των επικοινωνιών

14.1. Όλες οι επικοινωνίες της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) δύναται να καταγράφονται από την ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ για την ασφάλεια, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, τη διασφάλιση της ποιότητας, και για νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

15. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

15.1. Σύμφωνα με τον Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα (άρθρα 12 επ. GDPR): α) το δικαίωμα πρόσβασης, β) το δικαίωμα διόρθωσης, γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε), δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων, στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.
15.2. Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, για δωρεάν πληροφόρηση σε σχέση με τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, ή να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
15.3. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, που αναφέρεται παρακάτω, στον όρο 19 της παρούσας Πολιτικής.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

16.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
16.2. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
16.3. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

17. Τροποποιήσεις

17.1. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα πολιτική περιοδικά δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

18. Links

18.1. Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα Πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

19. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στην διεύθυνση επικοινωνίας restaurant@petousis.gr Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΚΕ επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.